Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na materiały biurowe

Gmina Trąbki Wielkie
reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
tel.(58)682-83-23, fax(58)682-83-19 e-mail : ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr 19, 2004r. Poz. 177 z późniejszymi zmianami) ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 € (EURO) na:

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH W ROKU 2006

 

 
Accessibility