Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na działki budowlane

 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
 

Nr działki

Pow. w m2

Nr księgi wieczystej

położenie

Przeznaczenie w planie

Cena brutto

518/9

3016

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

259.110,00zł

518/13

3047

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

261.810,00zł

518/14

3054

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

262.350,00zł

518/16

3141

45873

Trąbki Wielkie

Zabudowa usługowo rzemieślnicza

256.320,00zł

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń., uzbrojone w główną sieć wodociągową. W cenie wliczony jest koszt uzbrojenia w główną sieć kanalizacyjną, którą gmina zobowiązuje się wykonać do 30.06.2010 roku.
Działki w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod produkcję, rzemiosło usługi w szerokim zakresie, składy, magazyny, stacje diagnostyczne, stacje paliw i gazu.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2009r, o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, płatne w gotówce na konto 44 8335 0003 0300 0912 2000 0015, do 13.11.2009r. Przez termin wpłaty wadium należy rozumieć datę wpływu wadium na konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetarrgu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wpłacone przez nabywcę wadium zalicza sie na poczet ceny nabycia, a pozostałe wadia zostaną zwrócone w terminie 3 dni od daty zakończenia przetargu.
Szczegółowe informacje dotyczące ww.  nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trąbkach Wielkich pok. nr 3 lub tel. 058 683 70 22 w godz. 800 do 1500.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Accessibility