Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dowozy

Gmina Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg nieograniczony na

świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu Równy Start, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowanego w ramach PO KL.

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

(28.01.2010)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: "Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu "Równy Start", który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Accessibility