Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dowozy – Równy Start

Gmina Trąbki Wielkie
reprezentowana przez Wójta Gminy
ogłasza przetarg na

świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu Równy Start, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowanego w ramach PO KL.

 
 
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
(23.10.2009)

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zmianami) unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: „Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Równy Start”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Accessibility