Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dowozy 2 – Równy Start

Gmina Trąbki Wielkie
reprezentowana przez Wójta Gminy
ogłasza przetarg na

świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenie do miejsca zamieszkania na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu Równy Start, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS realizowanego w ramach PO KL.

 
 

Trąbki Wielkie, dnia 23-11-2009

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z póż.zm.) Gmina Trąbki Wielkie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego: „Świadczenie usługi przewozowej w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Trąbki Wielkie do szkół i gimnazjum oraz ich odwożenia do miejsca zamieszkania, na zajęcia dodatkowe w każdym dniu zajęć dodatkowych realizowanych w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Równy Start”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

została wybrana najkorzystniejsza oferta:

Przewozy Autokarowe
Grzegorz Majewski
ul. Kolumba 2A/4, 80-288 Gdańsk

 

 
 
 


Accessibility