Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dostawę posypywarki i pługu odśnieżnego

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w imieniu którego działa Kierownik Zakładu w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004r.
( Dz. U. Nr 19 z 2004r. Poz. 177 z póź. zm.)
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego sprzętu:
posypywarka; pług odśnieżny

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich nawiązując do
pytań dotyczących treści SIWZ przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego sprzętu posypywarka i pług odśnieżny wyjaśnia:

1.Pytanie
Czy zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tz. osobno na pług odśnieżny lub posypywarkę

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, osobno na pług odśnieżny
lub posypywarkę

2.Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza dostawę posypywarki z przenośnikiem Ślimakowym

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dostawę posypywarki z przenośnikiem ślimakowym

Accessibility