Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dostawę miału do obiektów Urzędu Gminy

GMINA TRABKI WIELKIE
reprezentowana przez WÓJTA GMINY
z  siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul.Gdańska 12
tel. (0 58) 682-83-23, fax (0 58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.)

Ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 60.000  EURO na:
                                     
DOSTAWĘ MIAŁU DO OBIEKTÓW
URZĘDU GMINY W TRĄBKACH WIELKICH
W 2007 ROKU   
 

 Szczegóły w plikach 
 

Accessibility