Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na dostawę laptopów do nauki zdalnej dla uczniów

Numer postępowania: ZP 271.13.2020

Wójt Gminy Trąbki Wielkie oglasza przetarg:

„Dostawa 32 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Trąbki Wielkie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach
”, Projekt grantowy pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

 

 

zawiadomienie o wyborze oferty – 07.01.2021

informacja z otwarcia ofert – 22.12.2020r.

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – 16.12.2020

odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ – 16.12.2020

odpowiedzi na zapytania-14.12.2020

ogłoszenie 09.12.2020

siwz 09.12.2020

załączniki do SIWZ 09.12.2020

Accessibility