Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na budowę sieci wodociągowej

Znak Sprawy: ZGKiM/4/PN/2009

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w imieniu którego działa Kierownik Zakładu
ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie
tel./fax 058 322-03-46, fax 058 682-83-19
e-mail: zgkimtrabkiwielkie@interia.pl
w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19 z 2004r. Póz. 177 z późn. zm.)

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
„Budowa odcinka sieci wodociągowej Sobowidz – Klępiny
ETAP IV (Hp7-Hp11, Hp11-Hp12, Hp12-Hp13)”

Accessibility