Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg na budowę parkingu w Trąbkach Wielkich

Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg
na wykonanie robót budowlanych

wykonanie utwardzenia-parking w Trąbkach Wielkich

 

 

Trąbki Wielkie, dnia 1.08.2008
 
Zapytanie z dnia 31.08.08r.

Pytania i odpowiedzi:

 1. Jaki rodzaj betonu należy przyjąć do wykonania podbudowy betonowej grubości 15 cm?
    Odp. Należy zastosować beton B 20.
2. Czy uwzględniać wywóz ziemi powstałej podczas korytowania, a jeżeli tak to na jaką odległość?
    Odp. Ziemia do rozplantowania na terenie działki. Do obliczeń można przyjąć max odległość wywozu do1 km.
3. Prosimy o podanie ilości m2 płyt ażurowych MEBA przyjętych do zabezpieczenia skarpy?
    Odp. Około 22 m2.

 

Accessibility