Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Przetarg drugi na wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
reprezentowany przez Wójta Gminy
z siedzibą w Urzędzie Gminy
83-034 Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12
tel. (58) 682-83-23, fax (58) 682-83-19
e-mail: ugtrabki@pro.onet.pl

w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. nr 19, 2004 r. poz. 177 z późniejszymi zmianami)

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60 000 € (EURO) na wykonanie robót budowlanych:

Opis przedmiotu zamówienia
   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Trąbkach Wielkich

 Szczegóły w plikach 
 
Accessibility