Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Postępowanie „z wolnej ręki” na usługę pocztową

OGŁOSZENIE
Gmina Trąbki Wielkie
83–034 Trąbki Wielkie ul. Gdańska 12
NIP: 6040021514

 

w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku Art.5 ust. 1a ( tj. Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.) Ogłasza postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę pocztową na frankownicę w obrocie krajowym i zagranicznym. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pocztowa na frankownice.

 

Informacje o zamówieniu można uzyskać:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie – Wydział Organizacji i Spraw Społecznych

Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12,
Krystyna Stępniewska – Kierownik WOiSS tel. 58 683-70-16
Katarzyna Czyż – 58 683-70-22

Termin wykonania zamówienia:
od 12.12.2011r. do 31.12.2012r.

Termin składania ofert:
06.12.2011r. godz. 1000

Termin otwarcia ofert:
06.12.2011r. godz. 1015 pokój 11

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Trąbki Wielkie 83 – 034, ul. Gdańska 12 pokój Nr 19 lub
drogą mail: ugtrabki@pro.onet.pl

Accessibility