Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zamówienia publiczne

Przetarg na remont nawierzchni

Gmina Trąbki Wielkie w imieniu której działa Wójt Gminy Trąbki Wielkie w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia  2004r.
( Dz. U. Nr 19 z 2004r. Poz. 177 )

ogłasza przetarg nieograniczony  na:

Remont nawierzchni odcinka 200 mb drogi gminnej Kaczki – Łaguszewo.

 

(więcej…)

Przetarg na sprzedaż dziełek

ZP.GG-7224/28/07
                      

             Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza  przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości

(więcej…)

Przetarg na dostawę płyt JOMB

Znak sprawy: ZP/GKM/2/PN/2007

PRZETARG

Gmina Trąbki WielkieReprezentowana  przez Wójta Gminy Trąbki Wielkiezaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę płyt drogowych JOMB

(więcej…)

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów

Urząd Gminy Trąbki Wielkie reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na

  "DOWÓZ UCZNIÓW DO GIMNAZJUM W WARCZU I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIERZESZYNIE w roku szkolnym 2007/2008"

(więcej…)

Przetarg nieograniczony na remont dachu w Rościszewie

Znak sprawy:ZP/GKM/1/PN/2007
Urząd Gminy Trąbki Wielkie reprezentowany przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachu  budynku mieszkalnego w Rościszewie 19. gm. Trąbki Wielkie (więcej…)

Przetarg na wykonanie przebudowy linii energetycznej

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
ogłasza przetarg.

   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy linii energetycznej napowietrzno-kablowej SN-15kV i nn-0,4kV kablowej wraz ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej 15/04kV w Trąbkach Wielkich.

(więcej…)

Odpowiedź na protest

Odpowiedź na protest firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„DOMED”
ul. Tęczowa 32
53-602 WROCŁAW
 
w sprawie przetargów na:
1.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy  oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”
2.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo”

(więcej…)

Accessibility