Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Odpowiedź na protest

Odpowiedź na protest firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„DOMED”
ul. Tęczowa 32
53-602 WROCŁAW
 
w sprawie przetargów na:
1.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy  oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”
2.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo”

Na podstawie art.180  ust.3 w związku z art.180 ust.7 ustawy z dnia 29.stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 r.Nr19,poz.177 ze zmianami) Zamawiający Gmina Trąbki Wielkie odrzuca Państwa protest jako wniesiony po terminie.

Uzasadnienie
W dniu 25.01.2007r. Państwa firma wniosła doręczony faxem protest dotyczący przetargu nieograniczonego na zadania :
1.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy  oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz”
2.„Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej i budowy  oczyszczalni ścieków w aglomeracji Domachowo”

Accessibility