Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury

Postępowanie ZP.271.14.2020

Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza przetarg
pn: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Trąbki Wielkie i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”.

 

Postępowanie i dokumenty z postępowania są dostępne na stronie:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/402927

Accessibility