Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości do wydzierżawienia

Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta gminy Trąbki Wielkie
z dnia 20 maja 2011r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

 

Na podstawie art 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz..U. z 2004r., Nr 261, poz. 2006 ) Wójt Gminy Trąbki Wielkie ogłasza co następuje:

§ 1

 

Z zasobu nieruchomości Gminy Trąbki Wielkie przeznaczone zostały dodzierżawy nastepujące nieruchomości:

 

Nr działki

Pow. w ha

Nr księgi wieczystej

położenie

Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Cena w zł netto

Zasób w tyś ton

92

1.0500

14672

Postołowo

dzierżawa z prawem pobieranie pożytków w szczególności z wydobycia kopaliny pospolitej-kruszywa naturalnego

 

4 lata

 

3.993.000

349.000 w tym o frakcji powyżej 2,5mmm 173.453

96/4

4.9500

14672

Postołowo

96/6

0.3300

14672

Postołowo

Nieruchomości wolne są od ciężarów i obciążeń.

§ 2

Ogłoszenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w okresie od 21.05.2011r. do 11.06.2011 roku.

§ 3

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1, pkt 2 mogą składać wnioski do dnia 03.07.2011r.

 

 

 

 

 

Accessibility