Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

POSTĘPOWANIA GMINY TRĄBKI WIELKIE WSZCZĘTE W 2021R. PROWADZONE SĄ PRZY UŻYCIU
ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.

Wszelka dokumentacja ogłoszonych postępowań przetargowych tj: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia, dokumentacja projektowa i techniczna oraz inne załączniki znajdują się  na stronie prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/trabkiw_ug/proceedings,
za pośrednictwem, której Wykonawca składa również zapytania i przesyła OFERTĘ wraz z wymaganiami SWZ.

Accessibility