Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zapytania Ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

ZAPYTANIE OFERTOWE
na transport i utylizację płyt azbestowo-cementowych w ramach
„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Trąbki Wielkie na lata 2021-2032”

 

Zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi

Zapytanie cenowe na
wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie opracowania przedmiaru robót remontowych, kosztorysu inwestorskiego wraz z opisem przedmiotu zamówienia na remont pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19 na wyodrębnionych częściach budynku i usunięcia skutków przecieków w pomieszczeniach szkoły oraz pełnienie nadzory inwestorskiego nad wskazanymi robotami remontowymi.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

na usługę pośrednictwa pracy zrealizowaną przez Wykonawcę dla uczestników projektu w ramach projektu „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – aktywizacja zawodowa 30+I” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

(więcej…)

Accessibility