Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Zakaz spalania odpadów

Wójt Gminy Trąbki Wielkie informuje, że obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych. Spalając odpady łamiemy prawo, szkodzimy środowisku, a przede wszystkim szkodzimy sobie. Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!

Do pieca nie wolno wrzucać m.in.:

– drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;

– płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt;

– podkładów kolejowych i słupów drewnianych;

– papy i innych materiałów izolacyjnych;

– plastiku; odzieży; opon; pianek tapicerskich;

– papieru z nadrukiem farb kolorowych,

– wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych,

– zmieszanych odpadów komunalnych.

W piecu można palić:

– drewnem nieprzetworzonym i nieimpregnowanym;

– pelletem/brykietem przeznaczonym do pieców domowych;

– węglem dobrej jakości;

– olejem opałowym i gazem.

Spalanie śmieci w domowym piecu truje!

Toksyczny wpływ substancji powstających podczas spalania śmieci na zdrowie człowieka może objawić się  dopiero po kilkunastu, czy kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób nowotworowych, astmy oskrzelowej, alergicznego zapalenia skóry, alergii pokarmowych.

Spalanie śmieci w piecach domowych powoduje również osadzanie się trudno usuwanej sadzy w przewodach kominowych, której nadmiar może doprowadzić do zapalenia się i popękania komina. Jest to bardzo często przyczyną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Piec nie jest śmietnikiem! Spalanie odpadów to najgorsza i najbardziej szkodliwa dla zdrowia „forma zagospodarowania” odpadów.

Podczas spalania śmieci powstają rakotwórcze dioksyny i furany, tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale ciężkie. Substancje te zanieczyszczają powietrze, wodę i glebę oraz przyczyniają się do występowania kwaśnych deszczy, co przyczynia się także do skażenia żywności w danym rejonie.

Paląc śmieci w piecu rujnujemy zdrowie, środowisko, piec i komin. Spalanie odpadów prowadzi do bardzo wysokich kosztów. Zdrowia i życia nie da się odkupić, natomiast szybko czeka nas kosztowna wymiana pieca i przewodów kominowych. Niedrożność komina może też doprowadzić do zaczadzenia, a nawet do pożaru. Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są dzieci.

Zgodnie z art. 155 ustawy o odpadach  spalanie odpadów może być prowadzone WYŁĄCZNIE w spalarniach lub współspalarniach odpadów, spełniających wszystkie określone w przepisach wymagania dla instalacji termicznego przekształcania odpadów, umożliwiające osiągnięcie takiego poziomu termicznego przekształcania, przy którym ilość i szkodliwość odpadów i innych emisji powstających wskutek termicznego przekształcania odpadów dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, będzie jak najmniejsza.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, ze względu na fakt, że nie spełniają one powyższych wymagań.

Palenie śmieci w warunkach domowych jest WYKROCZENIEM, za które można zostać ukaranym karą grzywny (w kwocie do 5 000 zł)  lub nawet aresztu. W przypadku stwierdzenia, że w określonej nieruchomości nagminnie przeprowadzane jest nielegalne spalanie odpadów w piecu domowym, Wójt Gminy Trąbki Wielkie prosi o zgłaszanie takiego faktu. Mieszkańcy takiej nieruchomości mogą liczyć się z wyrywkowymi kontrolami palenisk domowych, na co pozwala ustawa o odpadach oraz organy nadrzędne sprawujące kontrolę nad zadaniami z zakresu ochrony środowiska m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Możliwe jest również pobranie próbek dymu przez uprawnione instytucje, dokonywane przy użyciu dronów.

 

Accessibility