Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie

Wczoraj, we wtorek 19 maja 2020 roku, odbyła się XVIII sesja zwyczajna Rady Gminy Trąbki Wielkie. Sesja odbyła się w formie on-line. Rada Gminy podjęła uchwały w sprawie:

zmian budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2032

zwolnienia podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

rozpatrzenia wniosku dotyczącego wygaśnięcia mandatu radnego

rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Trąbki Wielkie;

zmiany uchwały nr XVII/145/2020 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

zmiany uchwały nr XVII/147/2020 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 24 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2016 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Trąbki Wielkie.

Accessibility