Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt grantowy  „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni.

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt (Grantobiorcy): Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie

Wysokość grantu: 620.000,00 PLN – dofinansowanie 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Projekt obejmuje zakup sprzętu komputerowego -laptopów dla dzieci oraz ubezpieczenie sprzętu. Efektem projektu będzie poprawa dostępności do sprzętu komputerowego i Internetu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Accessibility