W związku, ze złożeniem przez Pana Jerzego Geburę
rezygnacji
ze stanowiska Sołtysa wsi Kaczki,
odwołuję zebranie sołeckie,
zwołane na dzień 23 stycznia 2017r.

Zebranie sołeckie dotyczące wyboru sołtysa zostanie
zwołane w terminie późniejszym.

 

Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich ul. Gdańska 12 niniejszym przypomina, że w terminie do dnia 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach brutto w 2016 roku w prowadzonym przez Państwa punkcie (sklep, restauracja, bar i inne).