Ogłoszenie o planowanym zakupie:
Przejęcie długoterminowych zobowiązań finansowych Gminy Trąbki Wielkie w ramach udzielenia kredytu konsolidacyjnego