Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3. Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna