Drukuj

Urząd Gminy w Trąbkach Wielkich przypomina, że w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku należy składać oświadczenia o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w kwotach brutto w 2017 roku.

 

 

Bliższych informacji udziela pracownik tut. Urzędu pokój Nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy - tel. 58/ 683-70-02 lub 509-461-772.