Drukuj

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV.