Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego
o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
dla przedsięwzięcia: Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400kV.