Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

W interesie mieszkańców prosimy o ograniczenie przychodzenia do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

W interesie mieszkańców prosimy o ograniczenie przychodzenia do Urzędu Gminy Trąbki Wielkie. W miarę możliwości prosimy załatwiać telefonicznie:
Sekretariat: 58 682-83-23 lub 512 005 159
Wydział Organizacyjny:
– ewidencja ludności i dowody osobiste 512 005 148
– USC i działalność gospodarcza 512 005 153
– Kierownik Organizacyjny 515 147 011

Inwestycje: 512 006 382
Zespół Oświaty: 512 005 145
Zagospodarowanie przestrzenne: 512 006 376
Wydział Finansowy: 512 006 366

Prosimy również należny podatek wpłacać na numer rachunku bankowego wskazany w decyzji. Wpłaty można dokonać internetowo, w banku lub w placówce pocztowej. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych płatna jest na indywidualny nr rachunku bankowego. Również zalecamy, by dokonywać wpłat zwłaszcza internetowo.

Nad sytuacją w gminie Trąbki Wielkie czuwa specjalnie powołany Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, którym kieruje Wójt Gminy Trąbki Wielkie. Zespół ten będzie podejmował wszystkie zalecenia służb państwowych jak i na bieżąco będzie informował mieszkańców o działaniach podejmowanych na terenie gminy. Wszelkich informacji w tej sprawie udzielać będzie sekretariat urzędu gminy Trąbki Wielkie.

Na okres 2 tygodni, zostaje zamknięty GOKSIR oraz Biblioteka Gminna.

W gminie Trąbki Wielkie odwołane są wszelkie imprezy kulturalne i sportowe, spotkania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (zarówno grupowe, jak i indywidualne), zajęcia na obiektach sportowych na terenie gminy Trąbki Wielkie, organizowane przez gminne jednostki organizacyjne i sołectwa.

Seniorom zalecamy unikania wszelkich skupisk ludzi, w tym transportu publicznego. Osoby starsze pilnie potrzebujące pomocy np. w zakupach mogą kontaktować się z naszym Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trąbki Wielkie (tel.: 58 682 83 76).

Accessibility