Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Uwaga! Woda z ujęcia Sobowidz, ul Leśna niezdatna do bezpośredniego spożycia

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trąbkach Wielkich informuję, że dla wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia przy ul. Leśnej w m. Sobowidz zaopatrującego w wodę mieszkańców ul. Leśnej, ul. Ks. Wdowiaka, ul. Bukowej, ul. Dworcowej, ul. Sportowej, ul. Spacerowej, ul. T. Kościuszki nr od 1 do 28 z powodu stwierdzonej ponadnormatywnej zawartości bakterii grupy coli w punkcie zgodności 30jtk/100ml (wartość dopuszczalna 0jtk/100ml)
Informuje się mieszkańców:
– woda z kranu nie nadaje się do picia
– woda może być używana wyłącznie do celów porządkowych (spłukiwania toalety, mycia podłóg, itp.)
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017. Poz. 2294).
Zarządca wodociągu informuje, że przy OSP ul. T. Kościuszki 20 w godz. od 10:00 do 17:00 postawiony zostanie beczkowóz z woda pitną.

Accessibility