Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UMOWA NA OCZYSZCZALNIĘ I SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ W PAWŁOWIE

✍️W poniedziałek 14 sierpnia 2023 roku Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol podpisał umowę na budowę i przebudowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków w Pawłowie. 🏗Wykonawcą inwestycji jest WODEWIL Sp.z o.o. sp.k. z Kczewa.
💰Wartość umowy wynosi 2 382 633,00 złotych.
💵Kwota dofinansowania ze środków unijnych przyznana na realizację zadania wynosi 1 964 851,00 zł.🇪🇺🇵🇱
⏱Inwestycja będzie zrealizowana w ciągu 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
♻️Pawłowska oczyszczalnia będzie pełniła funkcję małej, lokalnej oczyszczalni. Będzie najmniejszą z dotychczas wybudowanych w Gminie Trąbki Wielkie (Trąbki Wielkie, Sobowidz). Wybór technologii budowy i użytkowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowie jest dostosowany do charakterystyki miejsca inwestycji, wielkości wsi i liczby mieszkańców.
🇪🇺🇵🇱Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Accessibility