Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szkolenie Naczelników jednostek OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie

remiza OSP Mierzeszyn

W sobotę, 14 marca 2020 o godz. 15.00 w remizie OSP Mierzeszyn, odbyło się szkolenie Naczelników jednostek OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (tylko dla tych jednostek zostały wydane wytyczne w zakresie postępowania podczas zdarzeń z COVID-19).
St. kpt Dariusz Olcen – Komendant Gminny oraz specjalista w zakresie działań ratownictwa chemicznego dla poziomu podstawowego i specjalistycznego – zapoznał Naczelników OSP z terenu Gminy Trąbki Wielkie z wytycznymi Komendy Głównej
Państwowej Straży Pożarnej dla działań związanych z koronawirusem. Naczelnicy OSP zapoznali się z technikami zabezpieczenia strażaka w środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania kat. III Typ 3B, okularów ochronnych, masek FFP3, rękawiczek lateksowych.
Przedstawiciele jednostek OSP z Gminy Trąbki Wielkie poznali zasady bezpiecznego ubierania i zdejmowania elementów ochronnych oraz bezpiecznego wytwarzania i obrotu odpadami medycznymi. Strażacy z jednostek OSP w Gminie Trąbki Wielkie są profesjonalnie przygotowani do niesienia pomocy w różnych przypadkach oraz posiadają stosowne środki zabezpieczenia ochrony osobistej.
Spotkanie odbywało się z zachowaniem rygorystycznych zasad: każdą jednostkę reprezentowała tylko jedna osoba, zachowana została bezpieczna odległość, brak bezpośredniego kontaktu między uczestnikami, dezynfekcja odkrytych części ciała przed i po spotkaniu. Naczelnicy jednostek OSP w KSRG otrzymali instrukcję jak bezpiecznie dokonywać pomiaru temperatury ciała oraz jak przestrzegać reżimu sanitarnego.
Wójt Gminy Błażej Konkol  podziękował wszystkim strażakom za odpoiedzialną postawę i gotowość do niesienia pomocy naszym mieszkańcom.

Accessibility