Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SZKOŁA PODSTAWOWA W TRĄBKACH WIELKICH Z NOWYM PLACEM ZABAW DZIĘKI WSPARCIU PSE

🔴Przy Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich utworzony zostanie nowy plac zabaw. Realizacja projektu będzie możliwa dzięki grantowi przyznanemu Gminie Trąbki Wielkie w ramach dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Na ten cel przeznaczono prawie 20 tys. złotych.
🟠Nowa przestrzeń będzie miejscem aktywnego wypoczynku najmłodszych. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu z wykorzystaniem zakupionego sprzętu pomogą w promowaniu zdrowego trybu życia. Z przestrzeni oprócz uczniów skorzystają wszyscy mieszkańcy – w dniach wolnych od zajęć szkolnych, miejsce zostanie udostępniane lokalnej społeczności.👧🧒
🟡Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” to ogólnopolski program grantowy, realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Konkurs skierowany jest do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednej z siedmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
🟢Dodatkowe informacje o organizatorze i programie można znaleźć na stronie www.raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl. 🙂
📸Zdjęcia przedstawiają teren przy Szkole Podstawowej w Trąbkach Wielkich przed realizacją inwestycji.

Accessibility