Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Szacowanie szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych

Uwaga! Rolnicy zamierzający ubiegać się o pomoc finansową z ARiMR z tytułu poniesionych w 2023 roku strat, z powodu suszy, powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z ostatnich trzech lat, muszą złożyć za pomocą publicznej aplikacji wniosek o oszacowanie szkód. Według posiadanych informacji „aplikacja suszowa” ma być uruchomiona do końca lipca br.
Niezależnie od wniosku składanego poprzez tę aplikację, rolnicy mogą złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Trąbkach Wielkich o oszacowanie tych strat przez komisję powołaną przez wojewodę. Ze względu na zbliżające się żniwa, należy możliwie szybko złożyć taki wniosek (najlepiej do końca lipca br.), gdyż komisja nie może szacować szkód w uprawach po dokonanym zbiorze. Wnioski do tutejszego urzędu można składać przed złożeniem wniosku poprzez aplikację.
W przypadku wystąpienia różnicy w wysokości szkód ustalonych przez komisję powołaną przez wojewodę w stosunku do wysokości szkód ustalonych za pomocą aplikacji, ostateczna wysokość odszkodowania ustalona będzie na podstawie §13zzd, ust. 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. poz 187, ze zmianami).

Accessibility