Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sytuacja epidemiologicznej w Gminie Trąbki Wielkie, 23.10.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie,
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom, którzy przestrzegają obowiązujących obostrzeń. Jednocześnie apeluję do wszystkich o poważne potraktowanie wprowadzanych zaleceń. Każdy z nas ma wpływ na to, by nie doszło do pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w naszej gminie. Przekazuję Państwu raport z danymi na dzień 23.10.2020r.
na terenie naszej gminy mamy 11 osób, u których laboratoryjnie potwierdzono zarażenie COVID-19
56 mieszkańców naszej gminy przebywa na kwarantannie
🔴 Od 24 października 2020 Gmina Trąbki Wielkie, tak jak cała Polska, będzie znajdowała się w czerwonej strefie.
🔴Od 24 października 2020 zawieszamy wynajem świetlic wiejskich oraz wstrzymujemy działalność stacjonarną sekcji artystyczno – kulturalnych i sportowych działających przy GOKSiR Trąbki Wielkie – do odwołania.
🔴NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA w CAŁYM KRAJU:
Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz życia społecznego. Będą to:
⭕️w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
⭕️zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
⭕️max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
⭕️ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.
🔴DODATKOWO:
W całej Polsce obowiązują wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej:
⭕️MASKI
Obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju.
⭕️HANDEL
Obowiązują ograniczenia w sklepach uzależnione od wielkości sklepu. Obowiązują limity dotyczące liczby osób w sklepach – dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę, dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2, obowiązek zakrywania ust i nosa oraz noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk
⭕️EDUKACJA
Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od poniedziałku, 26 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian
⭕️TRANSPORT ZBIOROWY
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych. Limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
⭕️KOŚCIOŁY
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m
⭕️ZGROMADZENIA PUBLICZNE I SPOTKANIA
Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.
Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). Powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.
⭕️WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE i INNE UROCZYSTOŚCI
Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).
🔴Więcej aktualnych informacji znajdą Państwo w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej https://www.gov.pl/…/cala-polska-w-czerwonej-strefie…
Wójt Gminy Trąbki Wielkie
(-)Błażej Konkol

Accessibility