Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sytuacja epidemiologicznej w Gminie Trąbki Wielkie, 01.10.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Trąbki Wielkie, przekazuję Państwu informację nt. sytuacji epidemiologicznej w Gminie Trąbki Wielkie, z danymi na dzień 01.10.2020:
na terenie naszej gminy mamy 6 osób, u których laboratoryjnie potwierdzono zarażenie COVID-19
361 mieszkańców naszej gminy przebywa na kwarantannie
Od 3 października 2020 Gmina Trąbki Wielkie, tak jak cały Powiat Gdański, znajdzie się w żółtej strefie obostrzeń związanych z COVID-19. W wielu obszarach naszego życia, w związku z wprowadzeniem strefy żółtej, nie zajdzie żadna zmiana – obowiązują te same obostrzenia. W niektórych przypadkach wymagania i limity zostały zaostrzone. Nie oznacza to, że możemy lekceważyć sytuację.
GMINA TRĄBKI WIELKIE w ŻÓŁTEJ STREFIE:
1. Sklepy – sytuacja bez zmian
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. Strefa Żółta – bez zmian
2. Transport zbiorowy – sytuacja bez zmian
Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych. Obowiązek zakrywania ust i nosa. Te ograniczenia bez zmian obowiązują również w strefie żółtej.
3. Maski – sytuacja bez zmian
Obecnie jest obowiązek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Tak samo jest w strefie żółtej.
4. Kościoły – sytuacja bez zmian
Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W tej kwestii, ze względu na strefę żółtą, nic się nie zmieniło.
5. Wesela – zaostrzenie obostrzeń
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
W strefie żółtej obowiązuje limit 100 osób.
6. Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju – zaostrzenie obostrzeń.
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa. W strefie żółtej obowiązuje limit 100 osób.
7. Wydarzenia kulturalne – zaostrzenie obostrzeń
Odbywają się: 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Żółta – 25% publiczności
Więcej informacji na temat obostrzeń w strefie żółtej znajdą Państwo w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/…/regionalne-obostrzenia-dla…
z poważaniem
Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol

Accessibility