Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Środki ze sprzedaży książek wsparły hospicjum

„Dzieci Dzieciom – Nasza Pierwsza Książka” to projekt Gminnej Biblioteki Publicznej w Trąbkach Wielkich i CEMEX Polska – Żwirownia Mirowo. Został on wyróżniony w Konkursie grantowego programu wolontariatu pracowniczego CEMEX Polska organizowanego przez Fundację CEMEX „Budujemy Przyszłość” z siedzibą w Warszawie i otrzymał dofinansowanie w wysokości 4000 zł. Dzięki temu w okresie od maja do grudnia 2018 roku w bibliotekach publicznych w Trąbkach Wielkich i w Sobowidzu odbywały się warsztaty twórcze, ćwiczenia w tworzeniu tekstów, projektowanie książki, spotkania czytelnicze oraz zajęcia literacko-ilustracyjne. Uczestnikami warsztatów byli dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Zajęcia z nimi prowadziła Aleksandra Nowogrodzka. Efektem zajęć było wydanie książki pt. „Dzieci Dzieciom”. Zgodnie z tytułem uczestnicy projektu w dniu 20 listopada 2018 roku udali się do Pomorskiego Hospicjum dla dzieci w Gdańsku oraz do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, aby przekazać podopiecznym tych placówek książki. Część tych książek została także przekazana do szkół i bibliotek znajdujących się na terenie Gminy Trąbki Wielkie, część trafiła do rąk młodych artystów. Część natomiast przeznaczona została do sprzedaży. Prowadzona ona była w Bibliotece Publicznej w Trąbkach Wielkich. Ze sprzedaży uzyskano 500 zł. I ta właśnie kwota przekazana została jako darowizna dla Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych im. ks. Edwarda Dutkiewicza w Gdańsku. Tym samym projekt „Dzieci Dzieciom – Nasza Pierwsza Książka” został zakończony.

Accessibility