Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spotkanie w sprawie budowy nowej linii energetyczna 400KV

5 sierpnia w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie odbyło się spotkanie przedstawicieli mieszkańców sołectwa Kleszczewo i sołectwa Trąbki Małe z pracownikami Polskich Sieci Energetycznych S.A. w sprawie planowanej budowy sieci 400KV Choczewo-Grudziądz.
Koncepcja przebiegu tej sieci obejmuje również część terenu Gminy Trąbki Wielkie na pograniczu Kleszczewa i Trąbek Małych.
Uczestniczący w spotkaniu mieszkańcy postulowali o przeniesienie budowanej linii w miejsce istniejącej sieci 110KV i 2020KV.
We wrześniu br. odbędzie się kolejne spotkanie w tej sprawie.

Accessibility