Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania dla obszaru Mierzeszyn

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego realizowanego dla obszaru Mierzeszyn.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, określający sposób użytkowania przestrzeni bądź też przeznaczanie określonych terenów pod konkretny sposób zagospodarowania. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców, z zasadami ochrony środowiska oraz ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trąbki Wielkie sposoby użytkowania tych terenów w przyszłości.

W związku z powyższym, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców na spotkanie z urbanistą, które odbędzie się dnia 15 lipca 2020 r. (środa) od godz. 13.00 do godz. 15.30 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Pawła Aeltermana w Mierzeszynie.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoby uczestniczące w konsultacjach mają obowiązek zakrycia ust i nosa maseczką lub założenia przyłbicy. Osoby nieposiadające maseczki bądź przyłbicy nie będą przyjmowane.

Uczestnik spotkania oprócz imienia i nazwiska podaje dodatkowo numer działki i adres omawianej nieruchomości. Osoby nieposiadające w/w danych nie będą przyjmowane.

Accessibility