Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Spotkania konsultacyjne! Twój głos jest ważny!

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” serdecznie zaprasza mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, sołtysów, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji publicznych naszego obszaru (gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański) do udziału w współtworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027, finansowanej ze środków Unii Europejskiej.
Warto jest poświęcić trochę czasu, aby mieć wpływ na przyszły rozwój swojej miejscowości, organizacji lub przedsiębiorstwa. To społeczność decyduje, w jaki sposób wykorzystać środki europejskie, ukierunkowane na najważniejsze sfery życia.
W ramach konsultacji społecznych odbędzie się cykl spotkań:
1. Urząd gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12, w dniu 27-06-2022, w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Trąbki Wielkie oraz gminy Kolbudy
2. ŻOKIS – ośrodek kultury w Cedrach Wielkich, ul. Osadników Wojskowych 41, w dniu 28-06-2022 w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Cedry Wielkie oraz gminy Suchy Dąb
3. Gminna Biblioteka Publiczna w Pszczółkach, ul. Kościelna 8, w dniu 29-06-2022, w godz. 12.00 -16.00 dla mieszkańców gminy Pszczółki oraz gminy Pruszcz Gdański
Lokalna Strategia Rozwoju będzie obejmować obszar 6 gmin wiejskich: Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pszczółki, Suchy Dąb, Cedry Wielkie i Pruszcz Gdański.
Na spotkaniach pragniemy poddać konsultacjom analizę potrzeb rozwojowych i potencjał obszaru, a także analizę SWOT, która zidentyfikuje mocne i słabe strony obszaru, opracowaną na podstawie danych z różnych źródeł.
Jednocześnie na stronie internetowej www.trzykrajobrazy.pl w zakładce „Razem budujemy LSR 2021-2027” zostanie umieszczony projekt analizy SWOT wraz z formularzem uwag, gdzie będzie można wyrazić swoje zdanie lub uwagi do stworzonego projektu.
Jesteśmy otwarci na sugestie, uwagi i propozycje.
Ze względu na ograniczenia technicznie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 21 czerwca 2022 r. na adres mailowy: biuro@trzykrajobrazy.pl, podając imię, nazwisko, podmiot, lub funkcję, gminę oraz termin spotkania.
Czekamy na Państwa!

Accessibility