Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

RUSZYŁA BUDOWA OCZYSZCZALNI W PAWŁOWIE

W zeszłym tygodniu (styczeń 2024) ruszyła budowa oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowie.
W ziemi są już pierwsze rury i studzienki. W ramach inwestycji powstanie koło kilometra sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieć wodociągowa o długości 513 m, osadnik wstępny o pojemności 50m3 oraz 2 reaktory biologiczne.
Wartość umowy wynosi 2 382 633,00 złotych. Kwota dofinansowania ze środków unijnych przyznana na realizację zadania wynosi 1 964 851,00 zł.
Pawłowska oczyszczalnia będzie pełniła funkcję małej, lokalnej oczyszczalni dedykowanej jednej wsi. Będzie najmniejszą z dotychczas wybudowanych w Gminie Trąbki Wielkie (Trąbki Wielkie, Sobowidz). Wybór technologii budowy i użytkowania oczyszczalni oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Pawłowie jest dostosowany do charakterystyki miejsca inwestycji, wielkości wsi i liczby mieszkańców.
Zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: „Gospodarka wodno- ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Accessibility