Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina”

Projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożeni. 

Nazwa i adres instytucji realizującej projekt (Grantobiorcy): Gmina Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12 83-034 Trąbki Wielkie

Wysokość grantu: 337 260,00 PLN – dofinansowanie 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału cyfrowego oraz zdolności JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa JST

Przedmiot i zakres projektu: zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Gminy, zakup wyposażenia do serwerowni, opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Accessibility