Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

POŻEGNANIE ŚP. KSIĘDZA BRONISŁAWA CHUDEGO

W dniu 02.02.2022 pożegnaliśmy, podczas uroczystości pogrzebowej, której przewodniczył Biskup Wiesław Szlachetka, ks. Bronisława Chudego wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Kłodawie.

W imieniu społeczności gminnej i władz samorządowych, ks. Bronisława pożegnali miedzy innymi Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński oraz Wójt Gminy Błażej Konkol.

 

 *  *  *

 

Ksiądz Bronisław Chudy urodził się 6 czerwca 1938 w Czermnej koło Jasła. Był jednym z pięciorga rodzeństwa. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości pracował na gospodarstwie u rodziców. Od czwartej klasy szkoły podstawowej służył jako ministrant do Mszy św. i jak sam napisał w życiorysie „od tej chwili odczuwałem pragnienie zostać księdzem”.

W 1953 r. rozpoczął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Jodłowej. Po zdanej maturze w maju 1957 r. złożył dokumenty do seminarium duchownego w Tarnowie. Jednak z powodu braku miejsc nie został tam przyjęty. Rektor seminarium polecił mu wówczas zgłosić się do seminarium w Olsztynie lub Gdańsku. 22 października 1958 r. rozpoczął formację kapłańską w Gdańskim Seminarium Duchownym. Święcenia diakonatu otrzymał 8 kwietnia 1962 r. a święcenia kapłańskie otrzymał w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, w dniu 29 czerwca 1962 r. z rąk J. E. ks. biskupa Edmunda Nowickiego.

Jako neoprezbiter został skierowany do parafii pw. NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku – Przymorzu. Następnie od 30 sierpnia 1966 r. pracował jako wikariusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Od 1 września 1970 r. zostaje administratorem parafii pw. św. Mikołaja w Pogorzałej Wsi a w latach od 7 września 1978 r. do sierpnia 1991 proboszcz tej parafii.

Następnie Biskup Gdański z dniem 1 sierpnia 1991 ustanowił go proboszczem parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Kłodawie Gdańskiej. I tutaj na terenie Gminy Trąbki Wielkie rozpoczyna swoją 22 letnią duszpasterską posługę do czasu przejścia na emeryturę tj. do 22 sierpnia 2013r.

Od początku swojego pobytu w Kłodawie rozpoczął porządkowanie parafii, wykonując szereg różnego rodzaju remontów kościoła, plebanii oraz porządkowania terenów przykościelnych i cmentarza.

W kościele wykonano odnowienie posadzki z wymianą na nową w części prezbiterium, wykonano nowe ławki, poddano renowacji: ołtarze, ambonę, feretron św. Jakuba, odnowiono elewację wewnętrzną. Dokonano kapitalnego remontu wieży kościoła z nowym pokryciem oraz dwukrotne odnowiono elewację zewnętrzną. Uporządkowano i zagospodarowano skarpy przed kościołem, powstały nowe schody kamienne i wjazd na teren przykościelny. Powiększono parking przy kościele, a także powstał urządzony ogród przed plebanią.

Prace remontowe zostały również wykonane na budynku plebanii wymieniona został konstrukcja dachowa i pokrycie nową dachówką oraz ocieplenie i otynkowanie z zewnątrz budynku plebanii.

Dzięki staraniom ks. Bronisława parafia pozyskała grunt na poszerzenie cmentarza na której też zorganizowano parking. Wykonano posadzę w kaplicy cmentarnej.

Dzięki zaangażowaniu i pracy śp. Ks. Bronisława, wygląd parafii wyraźnie zyskał na swoim wizerunku a tym samym i nasza gmina. Cieszył się, że Jego następca ks. Zdzisław Kumor z nie mniejszym zaangażowaniem kontynuuje to dzieło.

Śp. Ks. Bronisław Chudy aktywnie udzielał się w życiu społecznym naszej Gminy. Pracował jako nauczyciel – katecheta w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Kłodawie od 01.09.1997r do 31.08.2007r. Był zawsze pedagogiem sumiennym i zdyscyplinowanym, który potrafił pogodzić bardzo odpowiedzialnie funkcję proboszcza parafii z niełatwą pracą dydaktyczno- wychowawczą w szkole.

Dążył do ścisłej współpracy kościoła ze szkołą. Wspólnie ze szkołą i lokalną społecznością współorganizowano ważne uroczystości szkolne i środowiskowe.

Ksiądz Bronisław aktywnie uczestniczył w życiu szkoły również po przejściu na emeryturę.

Ksiądz proboszcz Bronisław Chudy był człowiekiem pracowitym i życzliwym. Zawsze służył pomocą i chętnie dzielił się swoim życiowym doświadczeniem.

Księże proboszczu Bronisławie spoczywaj w pokoju.

Accessibility