Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pomorskie Badania Ruchu 2024

Niniejsze zadanie jest związane z realizacją Regionalnego Planu Transportowego dla województwa pomorskiego 2030 w ramach realizacji warunku podstawowego dla celu polityki 3 „Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności”, przyjętego Uchwałą nr 842/381/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2022 roku.

Pomorskie Badania Ruchu 2024 to kompleksowe badania ruchu, których realizacja planowana jest na 2024 rok i będą prowadzone w okresach wiosennym, jesiennym oraz w sezonie letnim.

Więcej informacji o projekcie: https://pbpr.pomorskie.pl/home/pomorskie-badania-ruchu-2024/

Accessibility