Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych

W tym tygodniu Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w 3 obszarach tematycznych: I. zadania z zakresu kultury fizycznej. II. zadania z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom. III. zadania z zakresu inicjatyw kulturalnych. Na każdy z 3 obszarów Gmina Trąbki Wielkie przeznaczyła 25 000 zł. Środki na zadania z zakresu kultury fizycznej trafiły do Tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LEO” na treningi tenisa stołowego dla mieszkańców Gminy oraz cykl turniejów tenisowych. Środki z drugiego obszaru „przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom” pozyskało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej. Za otrzymane pieniądze Stowarzyszenie zorganizuje warsztaty fotograficzne i fotoreporterskie, w formie stacjonarnej i wyjazdowej dla 20 uczestników, zorganizuje wyjazd edukacyjny, wykona plansze na wystawę uliczną, wyda folder i foto kroniki. Najwięcej ofert wpłynęło na realizację zadań obszaru nr 3 „Inicjatywy kulturalne”. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej za pozyskane środki zorganizuje biesiadę patriotyczną pt. „Cześć i chwała Bohaterom”, warsztaty wokalno-muzyczne stacjonarne i wyjazdowe dla 25 uczestników oraz wycieczkę do Muzeum II Wojny Światowej. Fundacja KIWI – Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja z Pruszcza Gdańskiego zrealizuje projekt „Jesienne inspiracje”. Będzie to seminarium nt. historii sztuki oraz warsztaty malarskie. Fundacja KIWI uzyskała wsparcie dla projektu „Czyste piękno tradycji” czyli warsztatów edukacyjno – praktycznych, podczas których uczestnicy wykonają swoje dzieła i zaprezentują je podczas wystawy. Stowarzyszenie GD z Gdańska przeprowadzi „Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego”. Uczestnicy wykonają modelu zabytkowego obiektu w oparciu o gotowy szablon. Wystawa odbędzie się w internecie. Stowarzyszenie Wyżyna Gdańska z Mierzeszyna z projektem „Integrowanie przez budowanie” zaangażuje mieszkańców do prac wykończeniowych przy Pomniku Niepodległości. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” z Gdańska zrealizuje projekt „Trąbkowska Senior Caffe 2020”. FOSA, za pozyskane środki, zorganizuje imprezy integracyjne dla seniorów.

Accessibility