Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na stworzenie miejsca infrastruktury turystycznej

W dniu 16 lipca 2014 roku Wójt Gminy Błażej Konkol i Skarbnik Gminy Zofia Gorzyńska podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu pn. „Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich”, realizowanej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na 2007-2014.

     W ramach projektu zostaną wykonane roboty polegające na zagospodarowaniu terenu w centrum Trąbek Wielkich na działce nr 98/29. Atrakcję turystyczną tego miejsca stanowić będzie model maszyny latającej z 1901 roku, wykonany według konstrukcji Gustava Weißkopfa, konstruktora niemieckiego pochodzenia. Na realizację projektu gmina pozyskała pomoc w wysokości 109 970 zł, a całkowity koszt projektu wyniesie 195 918 zł. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2014 roku.

Accessibility