Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na remont Szkoły w Trąbkach Wielkiech

W dniu 05.12.2019r. została podpisana umowa, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wykonawcą: Usługi Ogólno-Budowlane Andrzej Dzienisz. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycji pn: Remont oraz zmiana funkcji użytkowej budynku szkoły na przedszkole w Trąbkach Wielkich.

Wartość umowy wynosi 1.335.653,11 zł brutto. Przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.

Accessibility