Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na przebudowę ulic w Trąbkach Wielkich

W dniu 09.12.2019r. została podpisana umowa, w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, z wykonawcą KRUSZYWO  Sp.zo.o., ul.Długa 4b, 84-223 Linia. Przedmiotem umowy jest realizacja inwestycja pn:  „Przebudowa ul. Akacjowej, ul. Modrzewiowej, ul. Sosnowej oraz części ul. Rzemieślniczej w Trąbkach Wielkich.

Wartość umowy wynosi 1.480.713,68 zł brutto, z terminem realizacji do 30.06.2020r.  Przedmiot umowy jest dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy zawartej 30.09.2019 pomiędzy Wojewodą Pomorskim- Panem Dariuszem Drelichem a Gminą Trąbki Wielkie – Błażejem Konkolem.

Accessibility