Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Podpisano umowę na instalacje fotowoltaiczne

W dniu 19.07.2023 Gmina Trąbki Wielkie zawarła umowę z wykonawcą RP SOLAR Sp z O.O z siedzibą w Sopocie, ul. Smolna 1D, 81-877 Sopot. Przedmiotem umowy jest „Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Trąbki Wielkie”. Wartość umowy wynosi 1.439.247,60 złotych termin realizacji 120 dni od zawarcia umowy
Miejsca na których mają zostać zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczne:
01. Urząd Gminy Trąbki Wielkie | ul. Gdańska 12 | 83-034 Trąbki Wielkie
02. Świetlica Wiejska w Domachowie | Domachowo 18| 83-041 Domachowo
03. Świetlica Wiejska w Ełganowie | ul. Asfaltowa 3 | 83-042 Ełganowo
04. Świetlica Wiejska w Gołębiewku | Gołębiewko 39 | 83-033 Gołębiewko
05. Świetlica Wiejska w Gołębiewie Średnim | Gołębiewo Średnie 6 | 83-033 Gołębiewo Średnie
06. Świetlica Wiejska w Gołębiewie Wielkim | ul. Liliowa 4 | 83-033 Gołębiewo Wielkie
07. Świetlica Wiejska w Granicznej Wsi | ul. Stefana Frelichowskiego 1 | 83-042 Graniczna Wieś
08. Świetlica Wiejska w Kleszczewie | ul. Szkolna 1 | 83-034 Kleszczewo
09. Ochotnicza Straż Pożarna w Ełganowie | ul. Asfaltowa 65 | 83-042 Ełganowo
10. Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzeszynie | ul. Wolności 32A | 83-041 Mierzeszyn
11. Świetlica Wiejska w Mierzeszynie | ul. Kasztanowa 4A | 83-041 Mierzeszyn
12. Świetlica Wiejska w Pawłowie | Pawłowo 20D | 83-041 Pawłowo
13. GOKSiR w Trąbkach Wielkich | ul. Sportowa 4 | 83-034 Trąbki Wielkie
14. Oczyszczalnia Ścieków w Sobowidzu | ul. Polna 10 | 83-033 Sobowidz
15. Szkoła Podstawowa w Sobowidzu | ul. Tadeusza Kościuszki 18 | 83-033 Sobowidz
16. Przedszkole w Trąbkach Wielkich | ul. Sportowa 19 | 83-034 Trąbki Wielkie
17. Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie | ul. Wolności 19 | 83-034 Mierzeszyn
18. Szkoła Podstawowa w Czerniewie | Czerniewo 9 | 83-034 Czerniewo
19. Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich | ul. Sportowa 2 | 83-034 Trąbki Wielkie
20. Przedszkole w Trąbkach Wielkich | ul. Parkowa 13 | 83-034 Trąbki Wielkie
21. Oczyszczalnia Ścieków w Trąbkach Wielkich | ul. Pocztowa 30 | 83-034 Trąbki Wielkie
22. Hydrofornia w Domachowie | 220408_2.0018.AR_1.219/20
23. Hydrofornia w Ełganowie | ul. Asfaltowa 59 | 83-042 Ełganowo
24. Hydrofornia w Sobowidzu | ul. Leśna 5 | 83-033 Sobowidz
25. Hydrofornia w Trąbkach Małych | ul. Szmaragdowa 7 | 83-034 Trąbki Małe
26. Hydrofornia z ujęciem wody w Sobowidzu | ul. Tadeusza Kościuszki | 83-033 Sobowidz
27. Hydrofornia w Trąbkach Wielkich | ul. Gdańska | 83-034 Trąbki Wielkie
Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach projektu w ramach realizacji projektu pn. „Zakup i montaż urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Pruszcz Gdański i Trąbki Wielkie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 13. Odbudowa i odporność (REACT-EU), Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Accessibility