Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ogłoszenie. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Złej Wsi.

ZARZĄDZENIE NR 80 WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 07.06.2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego ograniczonego przetargu.

Działka położona jest w Złej Wsi. Kształt działki nieregularny. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów jako użytki R IIIb. Grunt jest niezabudowany, działka jest w części zadrzewiona, porośnięta samosiejkami drzew. Działka jest ogrodzona. Otaczające działki są zabudowane domami jednorodzinnymi, w sąsiedztwie zlokalizowany jest zbiornik wodny. Brak dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość położona na terenie zurbanizowanym w sąsiedztwie instalacji wodociągowej i energetycznej.

Działka nie jest objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Trąbki Wielkie znajduje się w strefie: RE- tereny rolne.

 

Accessibility