Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

OBWIESZCZENIE – zakończenie postępowania dowodowego ws budowy osiedla mieszkaniowego na działkach obręb Trąbki Wielkie

OŚ.6220.11.5.2020

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Wójt Gminy Trąbki Wielkie zawiadamia, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na dz. nr. od 81/8 do 81/22, od 81/24 do 81/54, 81/61, 81/62 oraz od 81/65 do 81/104 obręb Trąbki Wielkie, gmina Trąbki Wielkie  prowadzonego na wniosek Domy Gdańsk III Sp. z o.o., ul. al. Niepodległości 663, 81-855 Sopot reprezentowanej przez pełnomocnika Wandę Łagunę.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Wójt Gminy Trąbki Wielkie przystąpi do rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji, umożliwić zapoznanie się ze zgromadzoną dokumentacją oraz umożliwić wypowiedzenie się co do zgromadzonych materiałów.

            Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron  przypominam, że przepis art. 10 § 1 k.p.a. jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym etapie postępowania.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 12  w godzinach pracy urzędu oraz wypowiedzieć się w przedmiotowej sprawie.

 

Otrzymują:

  1. Pełnomocnik: Wanda Łaguna
  2. Strony postępowania: poprzez obwieszczenie
  3. a/a

 

Accessibility